Svältorna-Kullings Biodlarförening

Välkommen till Svältorna-Kullings biodlarförening!

Vi är en lokalförening under SBR med säte i Vårgårda Kommun. På natursköna Tånga Hed strax utanför Vårgårda tätort har vi vår föreningslokal och bigård. Här träffas våra medlemmar regelbundet under sommarhalvåret för att umgås och utbyta erfarenheter med varandra.

 

VIKTIG INFORMATION!

2021-04-27

Amerikansk yngelröta upptäcktes i vårt område 2020 och två skyddsområden upprättades. Under arbetet med smittspårningen har det nu hittats ytterligare en bikupa med smitta mellan de två områdena. Detta kommer med hög sannorlikhet leda till att de två smittskyddsområdena slås ihop till ett större område. Samtliga medlemmar har fått information om var de två ursprungliga områdena ligger. De som har bisamhällen i området rekommenderas ta kontakt med bitillsynsman.