Om föreningen

Vi är en lokalförening under SBR vars syfte är att utbilda och hjälpa nya biodlare i konsten att ha bin samt att stötta våra mer erfarna biodlare. Från april till november träffas vi regelbundet i vår föreningslokal på Tånga Hed för att utbyta erfarenheter. Här kan man som medlem köpa glasburkar och annat material. På hösten kan medlemmarna lämna in gammalt bivax som vi sedan gemensamt kör för rensning och valsning.

Vill du veta mer om hur det är att ha bin? Tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen. Titta gärna på vårt program och besök oss på någon av våra träffar.

 

Historik

1940 bildades Vårgårdatraktens biodlarförening. Syftet med bildandet av vårgårdatraktens förening var i stort sett detsamma som idag; att lära ut hur man jobbar med bin och att hjälpas åt med införskaffning av glas och annat material till biodlingen.

Under början av 50-talet var medlemsantalet som störst men i och med att lönsamheten i att ha biodling minskade allt eftersom ledde det också till att antalet medlemmar minskade.

1969 anslöt sig jämngamla Bergstenas Biodlarförening.

1992 ville Herrljungas Biodlarförening ansluta sig och sina medlemmar. I samband med sammanslagningen beslutas det att föreningen ska byta namn till Kullings Biodlarförening för att bättre representerar de båda bygderna

I början av 2000- talet får föreningen genom ett Leader+ projekt tillgång till den nuvarande lokalen på Tånga Hed. Lokalen utrustas med ett slungrum och en föreningsbigård anläggs i anlutning till lokalen. De följande åren genomförs ett flertal nybörjakurser i de nya lokalerna.

2009 vill även Svältornas biodlarförening, som varit aktiv i de södra delarna av kommunen sedan mitten av 30-talet, ansluta sig till föreningen. I och med detta knyts säcken ihop och det blir nu endast en biodlarförening i Vårgårda kommun. Föreningens namn ändras till det nuvarande Svältorna-Kullings Biodlarföreningen.

 

Välkända namn

Olle Ekman är för de allra flesta Vårgårdabor synonymt med biodling. Olle började med biodling redan i unga år tillsammans sin morfar och skaffade sig sitt första egna samhälle 1946. Olle gick tidigt med i föreningen och blev ordförande 1968, en post som han sedan hade i 38 år fram till 2006. Han slutade i styrelsen 2010. Utöver detta är han även den person som varit ordförande längst i distriktsföreningen Norra Älvsborg, hela 21 år mellan 1966-1987. Olle var mycket aktiv i föreningen fram tills han gick bort 2019, 94 år gammal.

En annan person som i detta sammanhang är värd att nämna är Thor Alexandersson på Högabacka i Ornunga, i Svältorna. Han började med biodling som sjuttonåring 1916 och byggde de kommande åren upp en verksamhet kring biodlingen. 1957 beslöt SBR att starta honungsförmedling på fyra platser i landet. Thos Alexandersson anpassade sina lokaler i Ornunga för detta ändamål och biodlare från stora delar av Sverige kom att skicka sin honung hit för tappning. Mellan 1957 och 1972 fanns honungsförmedlingen i Ornunga.